Aquest va ser el projecte final d’un bootcamp de programació Java. Implementa una API segura que fa impossible fer trampes i demanar les posicions dels vaixells de l’altre jugador. També té un historial de torns que mostra els vaixells tocats y els enfonsats.

Battleship

  • Java
  • Springboot
  • RESTFul API
  • HTML5
  • CSS3