OKReady és una app senzilla per a crear y actualitzar el teus OKRs, ja siguis un individu o un equip. És la implementació més senzilla possible d’Objectives and Key Results (Objectius i Resultats Clau), un sistema d’objectius que fan servir Google i altres. Una eina per a crear coherència i participació entorn d’objectius mesurables.

OKReady

  • Java
  • Spring Boot
  • AngularJS
  • RESTFul
  • MySQL

És un projecte en Java sobre Objectius i Resultats Clau. Vaig crear una implementació molt simple per a monitoritzar els objectius de cada semestre.