Aquest projecte és una completa Xarxa Social per ajudar a estudiants i professionals a trobar informació sobre els seus potencials centres de formació o feina. Té un clon d’un foro conegut (Comunitat), un sistema d’agenda per a entrevistes amb xat i filtre dinámic per ajudar a l’usuàri a trobar l’estudiant/professional que vol entrevistar.

Pygmalion

  • Java
  • Springboot
  • RESTFul
  • AngularJS
  • WebSockets

Credencials per a testejar

U: user / C: user

Es recomana crear un altre usuàri i testejar amb dos navegadors per a accedir a les funcionalitats del xat.

Accepta una petició d’entrevista i el botó de xat estarà disponible a la pàgina “Entrevistes” durant el temps que dura l’entrevista pactada.