“One Way Ticket  To Mars” no és una aplicació seriosa, està concebuda sense ànim d’ofendre. L’usuàri admin té totes les funcions CRUD, l’usuàrio únicament pot pujar nous candidats a aquest llarg viatge, i votar els seus preferits. Totes les imatges es desen a la BD degut a restriccions del servidor.

To Mars

  • PHP
  • HTML5 & CSS3
  • OAuth
  • CRUD
  • Codeigniter